icon icon icon
Số 8/ 282 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP : MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH THỜI 4.0! 

Người đăng: Đào Thị Hồng Ngát - 04/01/2023

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP : MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH THỜI 4.0! 

ANH CHỊ EM ĐÃ BIẾT?

KỲ 3: CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

1. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 1 CẤP :

- Hiện tại trên thế giới  đang tồn tại 3 mô hình quản trị : Mô hình quản trị 1 cấp ; Mô hình quản trị 2 cấp ; Mô hình quản trị tích hợp nhiều cấp .

- Trong khuôn khổ  nội dung bài viết tại kỳ 3 tôi xin chia sẻ về mô hình quản trị 1 cấp:

+ Mô hình quản trị 1 cấp  được hiểu cơ bản như sau : là mô hình chỉ có hội đồng quản trị thay mặt cổ đông nhà đầu tư quản lý vốn của cổ đông nhà đầu tư và kế tiếp sau đó là ban tổng giám đốc/ ban giám đốc / ban điều hành ;

+ Mô hình này được ra đời từ và phổ biến hàng thế kỷ trước, ở các nước châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á … châu Úc. Đến nay nó vẫn tồn tại, vẫn được áp dụng, nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế . Phổ biến nhất là ở các nước đang kém phát triển. Ở các nước phát triển vẫn dùng vẫn áp dụng nhưng chủ yếu với công ty gia đình, công ty không phải đại chúng.

+ Điểm cốt lõi của mô hình này là: từ A-Z là do hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị quyết hết. Phần lớn cổ phần nằm trong tay chủ tịch hội đồng quản trị và các thành viên hội đồng quản trị ;

+ Mô hình quản trị 1 cấp: phù hợp với phong cách lãnh đạo độc đoán/ độc tài, tập trung tối đa quyền lực vào chủ tịch hội đồng quản trị ;

+ Mô hình này có 1 điểm khác biệt nổi bật là: thông thường, chủ tịch hội đồng quản trị thường kiêm nhiệm luôn, tống giám đốc/giám đốc công ty để tiện bề cho chỉ đạo điều hành và quyết định mọi vấn đề ;

+ Mô hình này có điểm hạn chế : dễ phát sinh lạm dụng quyền lực. Nếu quy chế và quy trình của doanh nghiệp thiếu chặt chẽ. Bên cạnh đó, nó cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến tham nhũng, vấn đề tài chính trong quá trình đầu tư và vận hành doanh nghiệp ;

- Mô hình quản trị 1 cấp chỉ phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp có tính chất gia đình,  doanh nghiệp là công ty TNHH hoặc doanh nghiệp là công ty CP có ít hơn 11 thành viên cổ đông, nó có những ưu việt. Song cũng đầy những hạn chế. Hiện nay, ở thời đại 4.0, các cổ đông cần 1 nền quản trị minh bạch và phẳng thì mô hình quản trị 1 cấp đang đi vào cái chung và ít được áp dụng ;

- Chọn và áp dụng mô hình quản trị nào  phụ thuộc vào trình độ và năng lực quản trị của lãnh đạo và đội ngũ vận hành hoặc do định hướng chiến lược trong ngắn hạn hay không loại trừ những âm mưu trong quản trị để tư túi cá nhân cho lãnh đạo và ekip bè nhóm lợi ích . Điều này đã được chứng minh rất rõ ở các doanh nghiệp nhà nước và các công ty tư nhân … mà những gương tày đình … đều dẫn nhau đi hoả lò nghỉ mát … chỉ vì lựa chọn sai mô hình quản trị và đội ngũ vận hành trong mô hình quản trị .

… CHỜ ĐÓN KỲ 4 … : CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ … MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 2 CẤP

Chuyên gia, doanh nhân Phan Đức Tuệ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Công ty cổ phần giáo dục và quốc tế - Haru

Đăng ký nhận tư vấn